GSK dùng cookies để cải thiện sự cảm nhận của người truy cập trang web, kể cả trang web được truy cập bằng ứng dụng điện thoại, và đã ban hành chính sách Cookie. Nó giải thích cookies là gì và cách chúng tôi sử dụng trên trang web. Nếu bạn không muốn nhận cookies khi đang lướt web, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt hoặc/và thiết bị điện thoại để được thông báo khi bạn nhận cookies hoặc có thể chọn để không nhận hoặc chặn cookies.

Cookies là những file nhỏ, bao gồm một chuỗi ký tự và số được để trong máy tính thông qua server của trang web. Họ cho phép chủ website phân biệt bạn với người dùng khác. Cookies không hoạt động như một bộ mã code, hoặc lây nhiễm virút và không cho phép chúng tôi truy cập ổ cứng của bạn. Chúng tôi không thể đọc bất cứ thông tin nào trên ổ cứng ngay cả khi chúng tôi trữ cookies ở đó.

Dữ liệu lan truyền thông qua cookies trên trang web GSK có thể sử dụng cho các mục đích sau:

Sự cần thiết

Những cookies này rất cần thiết để bạn dạo lướt website và sử dụng chức năng chính của nó, như là truy cập dữ liệu trong vùng website an toàn và lưu trữ chúng.

Đặc tính

Những cookies này thu thập thông tin về cách người truy cập sử dụng website, ví dụ trang nào họ ghé thăm thường xuyên nhất và họ có nhận tin nhắn báo lỗi không. Họ cũng cải thiện cách website hoạt động trong phiên bản sau này.

Chức năng

Những cookies này cho phép website ghi nhớ lựa chọn của bạn như là tên người dùng, ngôn ngữ hoặc vùng miền họ ở và cung cấp thêm về trải nghiệm của cá nhân.

Mục tiêu và quảng cáo

Cookies được dùng để cung cấp nội dung xác đáng thích hợp với bạn.

Chúng tôi không cho phép bất cứ bên thứ ba nào đặt quảng cáo trên website nhưng chúng tôi không thể kiểm soát các nhà quảng cáo được các nhà cung cấp dịch vụ internet cho phép quảng cáo trong lúc bạn đang sử dụng trình duyệt.

Theo quy định của pháp luật, GSK sẽ thu thập các file lưu thông tin trên website (cookies) nếu bạn đồng ý, ngoại trừ các cookies bắt buộc phải có.

Bạn có thể tham khảo thêm về quản lý cookies tại công cụ Help trên trình duyệt, phần cài đặt trên điện thoại hoặc bạn cũng có thể vào trang www.aboutcookies.org*, tại đây cung cấp các thông tin chi tiết về quản lý cookies với các trình duyệt phổ biến. Bạn nên lưu ý rằng một số phần trên websites có thể không hoạt động nếu bạn vô hiệu hóa cookies.

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh